Adjungeret professor Definisjon

A

Begrepet adjunkt brukes ofte, men mange er usikre på adjunktprofessorens definisjon. En adjunkt er en person som underviser på høyskolenivå, men ikke er professor på heltid. En adjunkt jobber snarere for en institusjon for høyere læring på deltid. De kan bare undervise i ett eller de kan undervise i flere emner i løpet av et semester. Imidlertid er fremtidige kurs ikke sikret. Adjungerte mottar vanligvis ikke fordeler som helse-, livs- eller uføretrygd, og de mottar heller ikke arbeidsgiveravgift for pensjon.

Med økende frekvens blir kurs på høyskolenivå undervist av fakultetsmedlemmer på deltid i stedet for av professorer på heltid. Dette er fordi det er billigere for universitetet å ansette deltidsfakultet for å undervise enn det er for heltidsfakultet. Heltidsfakultetet forsker, tjener i komiteer, gir råd til studenter, og dermed gir de stabilitet både for institusjonen og undervisningen. I et usikkert økonomisk klima forblir fakultetslinjer på heltid imidlertid ufylte eller blir kansellert. Dermed har mange universiteter hatt en reduksjon i antall vanlige fakulteter. Ansvaret for å undervise kursene som tilbys hviler på skuldrene til deres adjungerte fakultetsmedlemmer. Adjungerte professorer har ingen andre plikter enn å undervise. Dermed er det tydelige fordeler med å være deltidsinstruktør.

Dette skaper en mulighet. Vi trenger ikke å gå den normale fakultetsruten med alle problemene. Snarere kan vi jobbe som et profesjonelt tillegg. Adjunger får relativt enkle undervisningskontrakter fordi de utelukkende er behovsbaserte. Adjunger kan samtidig undervise i flere kurs hver for en rekke institusjoner. Dette inkluderer undervisning online så vel som på bakken. Dermed kan en adjunkt tjene mer penger enn de fleste heltidsansatte.

Kom i gang med å tjene en betydelig inntekt som professor på deltid på: http://www.adjunctteachingonline.com/

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta